‘Woensdagavond was boeiend, over Openbaring 3 en Mattheüs 24.’

Mensen willen kennelijk weten hoe het zit in dat profetisch woord, de belang-
stelling neemt toe. De volgende avond gaat over het boek/de boekrol van het
leven
, dat ook in Openbaring 20:11-15 genoemd wordt. We zullen dan zien wat

de Schrift ervan zegt, want alleen dat is bepalend. Velen weten helaas niet exact
hoe dat zit in de Schrift. Vandaar dat we dat onderzoeken en kijken wat daarvan
gezegd is.

‘Ja en teksten uit Mattheüs 24 worden vaak verkeerd begrepen.’

Zeker. We keken dan ook naar de tekst over deze generatie, Mattheüs 24:34.
Vaak wordt een bepaald jaartal genomen waarin iets belangrijks met Israël en/of
Jeruzalem gebeurde en vanaf dat moment gaat men 40 jaar tellen. Binnen die
tijd moet dan de Heer gekomen zijn. Eén voorbeeld daarvan is 1948, en men meen-
de dat de laatste jaarweek in 1988 moest beginnen of zelfs al voorbij moest zijn.
Zo ook 1967, de inname van Oost-Jeruzalem door Israëlische troepen.

‘Inderdaad wordt die tekst dan gebruikt, ja.’

Zeker, zeker. Daarom was het zaak om erop in te gaan, omdat het zijdelings bij
Openbaring 3:1-7 ter sprake kwam. Maar een andere lastige is de teksten van dat
er één weggenomen wordt en de ander achtergelaten, Mattheüs 24:40,41. Het
punt is daar, dat vlak daarvoor door de Heer gezegd wordt, dat de mensen bij de
grote vloed in de dagen van Noach weggenomen  werden. Dat hield toen in: door
het water verzwolgen en omgekomen. Dat wegnemen betekent daar dus: gedood
worden. Dat geldt ook in de aanwezigheid (Grieks: parousia) van de Heer: de één
zal weggenomen worden, de ander achtergelaten. Dat laatste is: op aarde en houdt
in dat die ander het koninkrijk binnengaat, de 1000 jaren in. Degene die weggeno-
men wordt, wordt dan gedood en heeft geen eonisch leven!

‘Dit gedeelte heeft dus niet te maken met de bazuin van God.’

Nee. 1 Thessalonicenzen 4 heeft niets, maar dan ook echt helemaal niets te maken
met Mattheüs 24. Dat zijn twee verschillende gebeurtenissen in Gods voornemen.
In Mattheüs 24 komt de Zoon van Adam op de wolken met grote kracht en heerlijk-
heid. In 1 Thessalonicenzen 4 worden de gelovigen weggerukt in wolken, tot een
ontmoeting van de Heer in de lucht. In 1 Thessalonicenzen 4 blijft de Heer in de lucht
en in Mattheüs 24 komt de Heer op aarde. Hij zal Zijn voeten zetten op de Olijfberg!
In Mattheüs 24 zien de stammen van het land de Zoon zoals in Zacharia 12 staat.
In 1 Thessalonicenzen 4 ontmoeten alle gelovigen van het lichaam van Christus de
Heer in de lucht!