‘We hebben een toekomst, dat is erg waardevol.’

We zijn gericht op wat komt, net als Paulus. We leven elke dag op aarde en staan
met beide benen op de grond. Dagelijks dienen we de Heer in wat we doen. Zo prak-
tisch is het evangelie wat Paulus brengt. Maar, ons leven leven wij met het oog op
de geweldige toekomst die Hij ons geeft. Lijden zal dan verwisseld worden voor
heerlijkheid. Lees de tweede Korintebrief er maar op na. Dan lees je voortdurend
deze dingen.

‘Ja het zichtbare is van korte duur. Het onzichtbare eonisch.’

Het lijden is voelbaar op de bladzijden van de tweede Korintebrief. Maar wij heb-
ben deze schat in aarden vaten. Een mooie beeldspraak voor het feit, dat wij een
geweldig evangelie van binnen, in ons hart, meedragen. Het evangelie van de heer-
lijkheid van Christus, die het Beeld van de onzichtbare God is. Hij is verhoogd en
wij leven op Hem gericht. Hij is gericht op ons en bovenal op Zijn Vader. Hij houdt
ons vast en Hij heiligt en reinigt de gemeente.

‘Ja fijn, dat Hij dat doet. Hij wast onze voeten.’

Ja, dat Johannes 13 is een prachtige uitbeelding, profetisch/typologisch, wat de
Heer in deze tijd van de verborgenheid aan het lichaam van Christus zou doen.
Hij wast, geestelijk gezien, ons in het waterbad met Zijn uitspraak (Efeziërs 5:22-31).
Alle zelfheiliging en zelfreiniging is in feite een religieuze bezigheid. Hij, de Heer doet
dat! Hoe? Door Zijn Woord! Daarom heeft het luisteren naar het woord van de waar-
heid een reinigende werking. Ons hart en denken wordt op Hem gericht en daaruit
onze wandel in geloof. Met het oog op de heerlijkheid die komt!