Deze avond draaide het om zuurdesem. Wat is dat
volgens de Schrift? De geestelijke betekenis is:
verderf, ongerechtigheid en nog meer. Paulus ge-
bruikt dit beeld uit de schepping twee keer in zijn
brieven. Luister naar deze avond:
deel A en deel B.