Galaten studie 35 – 5:10-12


Op 3 februari 2015 werd nagedacht aan de hand van Galaten 5:10-12
over de gevolgen van het kruis voor de praktijk van het geloofsleven.

En die zijn groot. Religie heeft geen betekenis voor God. Wat telt, is
Zijn genade. Luister: deel A en deel B van deze avond.