‘Er waren best veel vragen afgelopen woensdagavond.’

Het boek van het leven roept altijd vragen op. Zeker als het ook een belang-
rijke rol speelt bij de grote witte troon en de tweede dood. Dan hebben men-
sen extra veel belangstelling te weten hoe het naar de Schrift is. We hebben
gezien welke mensen in het boek van het leven staan. En van wie de namen er
uit gewist worden. Dat doet veel stof opwaaien. De opstanding voor de grote
witte troon is tot gericht, niet tot leven. Degenen van wie de werken beoor-
deeld worden, worden daarna in het meer van vuur geworpen en dat is voor
hen de tweede dood.

‘Ja, bij nader inzien geen eenvoudige tekst in Openbaring 20:11-15.’

Het lijkt eenvoudig, maar als je goed gaat lezen, blijkt het nog niet zo makke-
lijk te zijn. Er staan daar doden, dat wil zeggen: mensen die dood waren en
voor dit moment zijn opgestaan, wakker gemaakt. Om te worden gericht naar
hun werken. Dat gericht staat in Romeinen 2. Paulus zegt daarvan dat dat in
overeenstemming met zijn evangelie is. Wat wordt in het evangelie dan ont-
huld? De gerechtigheid van God (Romeinen 1:16,17).

‘O wacht, daarom schrijft Paulus dat.’

De grote, witte troon spreekt van Gods gerechtigheid. Waar anders van? Van
de ongerechtigheid van de mens? Dat ook, maar juist dat laat des te scherper
Gods gerechtigheid zien, tot Zijn eer. Zo gezien is ook de grote witte troon tot
eer van God. En het is een van de talloze werken van God, net zoals ons geloof
Gods werk in ons is. God kijkt niet of wij geloof hebben en gaat dan op weg met
ons, zo is het beslist niet. Hij schenkt ons geloof door horen naar Zijn woord.
En wij als gelovigen komen niet onder het gericht van de grote witte troon!