Werd besproken 11 februari 2015. De boekrol van leven:
wie staan daarin? Kun je
eruit gewist worden? Zo ja, waarom?
Zo nee, waarom niet?
Wat is de functie ervan bij de grote witte troon?
Wat moet je met Filippenzen 4:3? Waarom noemt Paulus het daar?
Tijdens deze studie-avond werden vragen gesteld, over ‘de eerste
opstanding’ (Openbaring 20:4-6). 
Wanneer is de opstanding van de
rechtvaardigen (Lucas 14:14)? En meer.

Luister hier: deel A en deel B