‘Wandelt in de geest’ is het onderwerp van de deze en de volgende
studies in Galaten. Hier ligt opnieuw het zuurdesem van wetticisme
op de loer om vernietigend toe te slaan. Ook bij de wandel van de
gelovige gaat het om genade van God. Niet de wet van Mozes, maar
de genade van Christus Jezus staat centraal als het gaat om onze
levenswandel. Luister naar deze studie: deel A en 
deel B.