Op 31 maart 2015 werd met elkaar gesproken over de verzen die
spreken van de werken van het vlees. Ook vers 21, dat altijd veel
discussies oplevert, kwam aan de orde. Kun je je redding en
eonisch leven verspelen wanneer je de werken van het vlees doet
als gelovige? Wat is het koninkrijk van God? Dat en meer kwam
aan de orde op deze avond. Luister hier: deel A en deel B