Op 15 april 2015 werd nagedacht over vasten.
Dat wordt steeds
 populairder onder christenen,
ook evangelische. Daarom goed om na te kijken
aan de hand van de Schrift wat daarvan vermeld
staat. De vraag is, of het een bijbels gegeven is.
Moeten wij vasten? En: wat is vasten? Wat doe je
dan en wat gebeurt geestelijk? Paulus spreekt
erover? Zo ja, hoe? Dat en meer kwam aan de
orde op deze avond. Luister hier: deel A en deel B.
De leestekst kunt hier in PDF downloaden zodat
u mee kunt lezen.