De vrucht van de geest is liefde. Dat is het eerste dat klinkt in de
opsomming van die vrucht. Daar is al veel over gezegd en geschre-
ven. De moeite waard om opnieuw tot je hart te laten spreken.
Gods liefde is zo anders en zoveel meer dan wat bij mensen voor liefde

door moet gaan. Luister hier, naar deel A en deel B van deze avond.