Zondag 20 september 2015 kwam de wapenrusting van God naar
voren. Ook passeerden enkele strategieen van de tegenwerker de
revue. Gods woord is dan onmisbaar als verdedingswapen.
U kunt hier deze spreekbeurt beluisteren.