Galaten studie 44 – 5:22,23


Op 20 oktober 2015 werd een volgend aspect van de vrucht van
de geest besproken. Goedheid. Wie is goed dan alleen God?
Kan een mens goed zijn? U kunt hier beluisteren: deel A en deel B.