Studie: Christus in de vorm van God

Tijdens de studiedag van 14 november 2015 werd gesproken over het voorbestaan van
Christus. Hoe was Hij voordat Hij als kindje in Bethlehem geboren werd? Daarop geeft de
Schrift antwoord, we lazen uit diverse Schriftplaatsen om daarop het antwoord te vinden.
U kunt hier de eerste studie van die dag beluisteren, zo spoedig mogelijk zullen de drie
gegeven studies te vinden zijn op ebenhaezer.nl