Galaten studie 46 – 5:22,23


Op 17 november 2015 werd opnieuw over geloof nagedacht als aspect
van de vrucht van de geest. Veel geloof, tegenwerkers van geloof, relatie
wet-geloof en meer kwam aan de orde.
Luister hier: deel A en deel B