Galaten studie 48 – 5:22,23

Geloof als vrucht van de geest heeft trouw als andere,
erbij horende notitie. God is trouw, dat staat boven alles.
Alle trouw is van Hem afkomstig. Diverse aspecten kwa-
men aan de orde. Luister mee: deel A en deel B