Galaten studie 49 – 5:22,23


In de eerste Galaten studie van 2016 kwamen weer
enkele aspecten naar voren, zoals trouw en zachtmoe-
digheid. God is trouw, en daarom geeft Hij dat als wij
in dienstwerk bezig zijn. Luisteren kan: deel A en deel B