Woord vandaag

27 januari 2016
‘Gisteren was het boeiend, Galaten.’

De laatste aspecten, zachtmoedigheid en inhouding, kwamen
aan de orde. Fijne uitwerkingen van de geest in het leven. Op-
nieuw werd duidelijk, dat de kracht in je leven van God komt.
Je kunt nooit steunen op je eigen (vleselijke) kunnen. Het gaat
steeds om Zijn kracht in ons leven. De woorden van het geloof
en het ideale onderricht zijn optimaal voedend voor je leven.

‘De witte en de zwarte hond.’

Wanneer je het vlees voedt, kom je tot uitleven van de begeer-
ten en doe je de werken van het vlees (Galaten 5:19-21). Wan-
neer je je geest, je innerlijk voedt met de woorden van het ge-
loof en het ideale onderricht (van Paulus), geef je jezelf water
zodat de vrucht van de geest gaat groeien.

‘De zwarte hond is het vlees?’

Ja de twee (geest en vees) staan tegenover elkaar, zodat je
niet doet wat je zelf (vlees) wil. De witte hond is de geest in
je. Wat geef je voedsel? De witte of de zwarte? Wanneer je
die zwarte hond het voedsel onthoudt, gaat ie op den duur
veel zwakker worden. Oftewel: het vlees krijgt niet de kans om
de begeerten te doen, te vervullen. Je wandelt in de geest!