Galaten studie 50 – 5:23,25


Deze studie komt het laatste aspect van de vrucht van
de geest, inhouding, aan de orde. Vlees staat tegen-
over geest en andersom. Wij zijn van Christus Jezus, en
daarom leven wij door de geest geleid, af strekken ons
daarnaar uit. Naluisteren kan: deel A en deel B