Galaten studie 52 – 5:26-6:2

‘In een geest van zachtmoedigheid’; zo zouden we met
elkaar omgaan in het lichaam van Christus. Op 8 maart
2016 werd dat besproken in de bijbelstudie serie
Galaten. Luister: deel A en deel B