‘Over die steek in Zijn zijde gesproken. Daar is nogal wat over te doen. Een tekst
in Matteüs 27 is omstreden.’

Lange tijd is er onenigheid geweest –en nog- of de woorden van Mattheüs 27:49b 
wel of niet bij de oorspronkelijke tekst hoorden. Echter, in de twee grote hand-
schriften, de Sinaïticus en de Vaticanus staan de woorden wel en in de Alexandri-
nus niet. Dat leidde ertoe, de zwaarte van 2 van de 3 grote meest complete hand-
schriften, dat de tekst van Mattheüs 29:49b wel opgenomen is in de tekst van de
concordante vertalingen in Engels en Duits.

‘Maar dan lijkt dat tegenstrijdig te zijn aan Johannes 19:34, waar staat dat de sol-
daat de lansspits in Zijn zijde stak nadat Hij gestorven was.’

Het gaat dus om Mattheüs 27:49,50 waar de complete tekst zegt:

Maar anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen.
Een ander echter neemt een lansspits, doorsteekt Zijn zijde en er kwam water en
bloed uit. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.

In Johannes 19:33,34 staat:

…maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn
benen niet….
maar een van de soldaten stak in Zijn zijde met een lansspits en onmiddellijk kwam
er bloed en water uit..

Dit levert een tegenstelling op. Wanneer werd nu precies die lansspits in Zijn zijde 
gestoken? Voor of na Zijn dood? En als het voor Zijn stervensmoment was, was die
steek de doodssteek waardoor Hij direct stierf? Maar Hij heeft toch Zelf bewust de
laatste adem uitgeblazen op het juiste moment? Terwijl Hij nog verder had kunnen
leven, zagen wij gisteren?

‘Ja, dat bedoel ik. Heel wat vragen komen dan open te staan, als je aanvaardt, dat
Mattheüs 27:49b er wel staat.’

Zo zien we, dat er nog wel goed naar gekeken moet worden, voordat we juist zicht
hebben op wat de teksten nu precies zeggen. In Gods woord zitten geen tegenstrij-
digheden. Gods woord spreekt zichzelf niet tegen, dan zouden we God van iets be-
schuldigen wat Hij niet kan: liegen. Dat is onmogelijk en er moet ergens een oplos-
sing op deze vragen volgen. We kijken morgen verder, denk er over na!