“Ieder zal zijn eigen lading dragen” staat in Galaten 6:4,5
en werd besproken op dinsdag 22 maart 2016. Hoe werkt
Gods genade in de praktijk uit? In elk aspect van ons leven
en werk komt het tot uitdrukking.
Luisteren: deel A en deel B