‘De druk in de wereld neemt toe.’

Het is vooral geestelijke druk. Naarmate de dag nadert, dat
Jezus Christus terugkeert op aarde, zal deze druk oplopen.
De scheiding van geesten zal ook duidelijker worden. Wie
waar staat. In de studie van Openbaring van 28 april kwam
dit aspect naar voren. Daarom blijft het gebed en uiterst
belangrijk en krachtig ‘wapen’ in deze tijd.

‘De krachten en machten verzamelen zich.’

Daar lijkt het wel op, ja. Vooral de geestelijke machten op
de achtergrond, die de mensen aansturen. Vooral in reli-
gieus opzicht kijken we naar diegenen, die de macht uit-
oefenen. Dat is niet alleen te vinden in de ‘heidense’ gods-
diensten. Maar ook in de ‘christelijke’ wereld. Dan moet je
aan de huidige paus in Rome denken.

‘God heeft alles in Zijn hand?’

Dat is zeker zo. Uiteindelijk heeft Hij ook de geestelijke
wereld in Zijn hand. Een geestelijke (macht) kan niet meer
doen dan God toestaat. We zien dat in het leven van Job.
Hij werd vijandig bejegend door de tegenwerker, die hem
niet mocht doden. Later gebeurde dat bij de Heer Jezus
wel. En Die werd opgewekt uit de doden!