‘We zijn op weg naar iets moois.’

Dat gaat binnenkort (…..) gebeuren. Het is maar vanuit
welk gezichtspunt je kijkt. Wanneer een mensenleven
voorbij is, kijkt de mens erop terug. En dan komen de
woorden van Spreuken naar voren. Het leven is slechts
een zucht. Een ademhaling.

‘Het is een bijzondere tijd nu.’

Alles groeit naar het toppunt van deze boze eon. En wij
kunnen toch als gelovigen zeggen, dat we op weg zijn naar
iets moois. De bazuin van God zal klinken voordat de dag
van de Heer komt. Met die komst van de dag van IEUE
(Ik ben) komen gerichten. Eerst op het huis van God, dat
is Israël.

‘Daarna op de volkeren?’

Zij zullen Israël verdrukken en vervolgen in de 70e jaarweek
van Daniël 9:24-27. Als reactie daarop zal God de volkeren
richten, omdat ze Zijn oogappel geraakt hebben. Israël is
en blijft Gods volk. En Hij blijft trouw aan de beloften die
Hij heeft gedaan aan Abram, Izaak, Jakob en nageslacht.
Dat blijkt in Openbaring uit de 144000 die bewaard worden
en de menigte die niemand tellen kan.