In Openbaring 6:9,10 gaat het om de martelaren uit
Gods volk, die in de grote verdrukking omkomen. Zij
worden onder het vijfde zegel gezien. De machten van
de boze in de lucht hebben magische uitwerking op
mensen. Ook dat wordt steeds zichtbaarder in de wereld
van vandaag. Studie 28 april luisteren: deel A en deel B