‘Mensen zullen er moeite mee hebben. Als je er over doordenkt, de
dingen waar we het nu al enkele dagen over hebben met elkaar.’

Wat bedoel je daarmee?

‘Nou, het kwaad, de zonde. Dat moest er dus allemaal zijn. Erge ziektes.
Veel mensen lijden honger. Oorlogen houden maar niet op.’

Als je deze dingen tegenkomt en ermee te maken krijgt, is dat moeilijk.
Deze wereld is zoals die is en is op dit moment zoals die moet zijn. Maar
we zijn er nog niet. Gods plan is nog niet klaar. Pas als het helemaal rond
is en Gods bedoelingen allemaal bereikt zijn, zullen alle schepselen dank-
baar juichen voor Hem, dat Hij het zó heeft gedaan.

‘Ja dat is mooi gezegd. Maar als er problemen komen in je leven, wat dan?’

Dan kunnen wij de kracht van Hem verwachten om er doorheen te kunnen
komen. De Heer Jezus kreeg die ook om het diepe lijden te doorstaan. Hij keek
door het lijden heen naar de heerlijkheid, de vreugde, die zou komen (lees
Hebreeën 12:1-4). God geeft die kracht op de juiste tijd. Als wij het niet kunnen:
Híj bekrachtigt je! Ook wij ontvingen geweldige beloften van Hem!

Jesaja zegt het in 30:15 : ‘in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn’.

Stil voor God en vertrouwen op Hem, die alles bewerkt in overeenstemming
met de raad van Zijn wil. Dat wat je overkomt werkt Hij ten goede uit!

‘He, een mooi woord uit Jesaja zeg, daar ga ik meer van lezen. Het bemoedigt.
En we leren kijken he, de andere richting: omhoog, opzien naar Vader!’