Filippenzen studie 3 – 1:1,2


Op 27 september 2016 werd de studieserie voort-
gezet. Met name kwam aan de orde: Wie is God?
In de Schriften openbaart Hij Zichzelf. Daarom zijn
deze Schriften Gods woord en het rijkste bezit van
de mensheid. Dat zou de hoogste interesse van elke
gelovige hebben! Naluisteren: deel A en deel B