Openbaring 6:11-17 het verbreken van het zesde zegel
markeert het hoogtepunt van de dag van de mens. 

Babel, ofwel: de mens in het middelpunt, centraal.
Dat gaat God afbreken, en dat heeft uitwerking in de
natuur. Het belangrijkste is de geestelijke werkelijkheid.
Al met al heel wat om over na te denken, luister naar
deel A en deel B.