Filippenzen studie 5 – 1:2-6


In deze 5e avond kwamen onder meer de 4 dienst-
periodes van Paulus naar voren. Even op een rij voor u.
HIj was uitgekozen instrument van God, speciaal om
naar de naties te gaan, naar koningen en Israel.
Hij ontving een evangelie dat je bij de twaalf niet hoort.
Luisteren: deel A en deel B