Op 15 november 2016 werd de Naam Jezus het
onderwerp van deze studie-avond. Hij is de Redder
van allen. Hij kwam in de wereld om zondaren te redden.
Maakt duidelijk, dat Jahweh (IEUE) Redder is.
Na te luisteren: deel A en deel B