26 november 2016
‘Ben benieuwd wat volgend jaar brengt.’

Al wat we vermoeden komt meestal niet
uit. Het gaat anders dan wij denken. Dat
is ons tekort. We kunnen wel vertrouw-
en op God, die liefde is, en die alles doet
op de juiste tijd. Wij als mens weten niet
eens wat over een uur gebeurt. Maar we
de verzekering van de Psalmist:

en ik vertrouw op U, IEUE,
ik zeg: U bent mijn God!
mijn tijden zijn in Uw hand…
Psalm 31:15,16

‘Ja fijn, zo ervaar ik het ook.’

Alles is in Zijn hand, de dagen zijn geeste-
lijk gezien, zó donker geworden. Mensen
denken zó anders dan wat de Schrift aan-
reikt. Ze hebben geen idee wat komen
gaat. Wat is het dan een van de vele vor-
men van genade, dat wij een toekomst
voor ogen hebben.

‘Ja, de heerlijkheid die komt.’

We hebben met elkaar afgelopen don-
derdagavond gekeken naar verzegeling.
De 144.000 zijn verzegeld in de eindtijd
aan hun voorhoofd. Mogelijk een zicht-
baar teken. Wij, leden van het lichaam
van Christus, zijn verzegeld:

in Hem ook zijn jullie, die geloven, ver-
zegeld met de geest van de belofte, de
heilige, die een waarborg van onze lot-
genieting is….             
Efeziërs 1:13,14

En dat zijn we naarbinnen de dag van
vrijkoping (Efeziërs 4:30). Dat is veel
meer dan de Psalmist wist, 
en wij mo-
gen daar deel aan hebben.

Grote zekerheid in onzekere tijden!