De 144.000 in de toekomst, wat gaan zij doen?
Wie zijn het? Welke namen worden wel en niet
genoemd en waarom? Er werd op 24-11-2016
stilgestaan bij dit ook weer belangrijk deel van deze
boekrol, de onthulling van Jezus Christus.
Na te luisteren: deel A en deel B.