Filippenzen studie 8 – 1:2-4


In Christus, een bijzonder geestelijke plaats. Al onze
zegen is in deze Gezalfde van God. Wat een uitzicht

geeft Hij ons. In het tweede deel van de avond ging
het over gebed. Een belangrijk onderwerp waar de 
nodige vragen bij leven. Daarop is antwoord vanuit de
Schrift. Na te luisteren: deel A en deel B