De menigte die niemand tellen kan, wie zijn dat ei-
genlijk? Na de 144.000 vormen zij het antwoord op
de vraag die in Openbaring 6:17 gesteld werd.
We zien palmtakken waardoor iets duidelijk wordt.
De 24 oudsten en de 4 dieren prijzen God in 7 woor-
den. God heeft alles in Zijn hand. Daarom wordt Hij
zo geprezen. 
We zien dat ook in de geschiedenis
van Farao, waar nauwkeurig bij stilgestaan werd.
Wie zorgde ervoor, dat het hart van deze leider van
Egypte zo standvastig bleef, en hij pas na plaag 10
het volk liet vertrekken?
Dat en meer valt te beluisteren: deel A en deel B