De eerste studie van 2017 gaat ook over gebed. Dat is
de levensadem van de gelovige. Gekeken werd naar
een aantal aspecten van het gebedsleven van Salomo

en de Heer Jezus zelf. Daar kunnen we heel wat van
leren. Wat is: bidden op het woord? Wat is: het gebed
van God? Dat en meer kwam aan de orde op 3-1-2017.
Luisteren kan hier: deel A en deel B