Filippenzen studie 10 – 1:3-6

Op 24 januari 2017 werd indringend gesproken over
diverse aspecten van gebed, geven en Gods werk.
Wat 
doet gebed in je leven, naar God toe en naar de
ander? 
En wat betekent het voor jezelf? Geven is iets
dat kan groeien als de genade toeneemt in je hart.
Niet gedwon
gen maar vrijwillig, uit het hart. God werkt
door en wat 
Hij begon, maakt Hij ook af.
Naluisteren: deel A en deel B