Wat is een dag in de Schrift? Het antwoord daarop zal
u misschien verbazen, of ook niet. Het is duidelijk, dat 

we steeds meer ontdekken wanneer we de Schriften 
volgen. Het is een genade, dat we dienen in het lichaam
van Christus. We kijken naar de gezindheid van Christus
Jezus, Die ons voorbeeld is. Werken, wat we doen, het-
zij goed of anders, het wordt bekeken in de nabije toe-
komst bij Hem. Naluisteren: deel A en deel B.