Op 21 februari 2017 werd naar aanleiding van de dag
van Jezus Christus nagedacht over het erepodium (de
bema). Verder over de onderlinge relatie Paulus – Filip-
penzen. Paulus verdedigt het evangelie, maar recht-
vaardigt zichzelf niet. Dat en meer te beluisteren:
deel A en deel B