Moeilijk gedeelte, dat Openbaring 8:10-9:11.
De derde, vierde en vijfde bazuin (= eerste wee)
komen naar
 voren. We keken naar de gevolgen
voor de schepping,
 de natuur, en de mensen.
Het is heel wat, de gerichten
 zijn Gods ‘vreemde’
werk (Jesaja 28:21). En ze duren
 kort, als je het
afzet tegen de 2000 jaar overstromende
 genade
waar we nu in leven. Wat zijn de ‘sprinkhanen’

die uit de afgrond komen? De mensen zullen het
in die
 tijd zien, meemaken. Wat een genade, dat
God het lichaam van Christus voor de komende
verontwaardiging wegneemt!
Luisteren kunt u hier: deel A en deel B.