Filippenzen studie 14 – 1:10,11


Op 21 maart werd verder het gebed in
1:9-11 besproken. Wat is ‘oprecht’ en 

‘niet aanstootgevend’ tot in de dag van 
Christus? Liefde met fijngevoeligheid,
geduld met vreugde – heel wat, en hoe
werkt dat dan? Dat en meer kwam aan
de orde. Luisteren kan: deel A en deel B