‘Paulus benadrukt nog steeds de wet’; is de kop van een artikel gisteren
(22 mei 2010) in het
Nederlands Dagblad.

Je eerste gedachte is dan: hoezo? Volgens Romeinen 6:14,15 zijn wij niet
meer onder de wet, maar onder de genade, toch? Het lijkt mij, dat je heel
wat geestelijke capriolen uit moet halen om wat in genoemde kop staat,
hard te maken.

‘Het nieuwe Paulusonderzoek gooit veel traditionele geloofsvoorstellingen
overhoop’ staat in het inleidende stukje te lezen. Hoopvol denk je dan, dat
men hierdoor in kerkelijke kring ook gaat zeggen, dat God de redder van
alle mensen is, maar dat blijkt -helaas- niet het geval.

‘De nieuwe visie op Paulus’; ‘het nieuwe perspectief op Paulus’; ‘het Nieuwe
Testament anders lezen’; het lijkt allemaal heel verrassend. Er is een confe-
rentie van theologiestudenten over gaande.

De inleiding opent met: ‘Paulus verwacht nog steeds dat een christen de wet
vervult; bij het laatste oordeel word je afgerekend op wat je gedaan hebt’.
Later stelt het artikel, dat het om de wet van Christus gaat: ‘geloof, in liefde
werkzaam’ en even daarvoor: ‘Paulus schaft de wet niet af’, beide opgetekend
uit de mond van hoogleraar Geurt Henk van Kooten. Hij stelt verder, dat ‘bij
het laatste oordeel God ons zal oordelen naar onze werken, hoe wij de wet van
Christus hebben nageleefd’.

Daarmee doet de hoogleraar een poging, alsnog (goede) werken in te voeren
als een moeten voor de gelovige. In de nieuwe Paulusvisie zou Paulus veel
positiever tegenover werken van de wet staan dan voorheen gedacht.

Dit levert gegarandeerd allerlei nieuwe kramp situaties op. De mens zal zich
nu (uit dankbaarheid?) proberen te richten op het vervullen van de wet van
Christus. In wezen maakt dit geen verschil met de oude opvatting uit de
(Heidelbergse) catechismus: de wet (van Mozes) proberen te houden uit
dankbaarheid. En als dan elke zondag de 10 woorden voorgelezen worden,
realiseert de (kerk)mens zich, er wéér
niet aan te hebben voldaan.

Let op wat er gezegd wordt: ‘….hoe wij …….hebben nageleefd………‘ en:
‘…….
afgerekend op wat je gedaan hebt< /em>….’

En dát is waar Paulus juist een streep doorheen haalt! Genade sluit eigen
werken uit! Het is niet zo, dat je door/uit/in genade gered wordt en vervolgens
met de werken aan de slag moet! Bij Paulus is het van a tot en met z genade!

Wij leven door Zíjn geloof, niet het onze! En de kracht die wij ontvangen is
door Zíjn geest geschonken! Ook dat is genade.
Paulus schrijft Galaten niet voor niets. Juist daarin is hij glashelder als het
om werken of genade gaat.