Filippenzen studie 15 – 1:11-13


Wat is tot heerlijkheid en lofprijs
van God? Dat blijkt op en bij de

bema van Christus in de dag van
Christus. Hoe zit dat met de ge-
vangenschap van Paulus? Dat 
moet een terugslag in de versprei-
ding van het evangelie betekend 
hebben. Of toch niet? 
Luisteren kan: deel A en deel B