Op 12 april 2017 werd een tweede
studie gehouden over de typologie 

van de Tabernakel. Enkele aspecten
van het brandofferaltaar werden be-
sproken. Ook het koperen wasvat 
met de geestelijke betekenissen kwam
aan de orde. 
Luisteren: deel A  en  deel B