18 april 2017
‘Prediking van het kruis is nodig.’

Voor gelovigen zijn consequenties, gevol-
gen ervan onduidelijk. Zij vieren dagen die
voor Israël bedoeld waren. Kerstfeest en
pasen zijn dé hoogtijdagen voor veel chris-
tenen. Terwijl Paulus beknopt spreekt van
de geboorte van de Heer Jezus, maken ve-
le christenen kerst het grootste feest. Een
kindje, net geboren, is heel aandoenlijk.

‘Is daar wat mis mee?’

De woorden die Hij later sprak, daar we-
ten al die christenen helaas vaak minder
van. Laat staan de woorden die Hij heeft
laten optekenen toen Hij verheerlijkt was
aan Vaders rechter(hand). Woorden, die
spreken van hemelse dingen (vergelijk Jo-
hannes 3:12!), van de heerlijkheid van de
Christus nu
. Het zicht erop wordt ontno-

men, door…..ja we weten het wel.

‘Hoe is pasen dan?’

Het punt met ook zo’n viering is: het wordt
steeds meer een opgeklopt geheel. Terwijl
de uiteindelijke achtergrond van een in het
voorjaar te vieren ‘feest’ anders is. Waarom
zouden we de opstanding van Christus één
keer per jaar vieren? We kunnen dat elke
dag gedenken. Want de verwachting die
Zijn opstanding geeft, is fenomenaal.