18 april 2017 werd Filippenzen 1:13-18
besproken. Paulus in boeien, maar er
waren
 anderen die doorgingen met spre-
ken. Met 
andere motieven, dat wel. Het
woord van 
God is niet geboeid! Dat ging
verder, én we
 leren wat in prediking cen-
traal zou staan.

Luisteren: deel A en deel B