Openbaring 10 geeft een wat meer
statisch beeld dan de voorgaande 

heftige hoofdstukken. Als het ware
een adempauze. Maar niet zonder 
reden! De symboliek van de sterke
boodschapper met het boekrollet-
je in de hand zou ons niet ontgaan.
Luister mee: deel A en deel B