16 mei 2017: Paulus’ “probleem” uit Filip-
penzen 1:21-26 werd besproken. Hij 
zou
mogelijk de gemeente daar nogeens
 be-
zoeken, wat noodzakelijk was voor
 hen.
Hij werd uit de twee gedrongen 
naar een
derde mogelijkheid, wat was
 dat? En: heb-
ben wij er iets aan? Dat is na te luisteren:
deel A en deel B