Filippenzen studie 20 – 1:29,30

13 juni 2017 werd de laatste
Filippenzen studie van het seizoen
gehouden. Genade, overtreding,
voor Christus, het lijden. Dat en
meer te beluisteren in deze studie.
Deel A en deel B