Woord vandaag

8 augustus 2017
‘Wat een uitzicht: nieuwe schepping.’

Het oude gaat snel voorbij. Is tijdelijk.
Het zichtbare is slechts van korte duur,
het onzichtbare is blijvend. Het nieuwe
leven in Christus is datgene wat blijft.
Gods liefde in Hem, daar snakt de mens
naar. De liefde is sterker dan de dood.

‘Wat is dat toch geweldig.’

Gods liefde is vol troost, het bemoedigt
in tijden van verdriet:

Gezegend is de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus, de Vader van het me-
dedogen, de God van alle vertroosting
                                     2 Corinthiërs 1:3

Je kunt bij Hem alles kwijt, je tranen
doet Hij in Zijn kruik. Hij is er voor je, en
kent de pijn van je hart.

‘Ja, fijn, Vader weet het.’

We zijn aan het hart van de Vader. Be-
tere plaats bestaat niet. Het mooie is,
dat iedereen erin past. Dat hart van de
Vader is groot genoeg. Aan het einde
van de eonen zal Hij alles in allen zijn.
Soli Deo gloria.