Woord vandaag

9 augustus 2017
‘Hij weet wat in je hart is.’

Wat er ook is; blijdschap, verdriet, pijn,
zorg, moeite. Vader wéét dat. Zou Hij,
die al de haren van je hoofd telt en ook
weet als er één op aarde valt, niet we-
ten wat in je hart is?

‘Vanzelfsprekend.’

Hij leeft, veel meer dan mensen, mee
met ons in ons zijn. De Heer is nabij is
bij Paulus geen loze kreet. Nee. Dat ís
Hij echt en is betrokken bij uw, jouw
en mijn leven.

‘De Heer zal leven geven.’

Zijn vriend Lazarus was gestorven en
Hij kwam later bij het graf. Dan lees je
zo eenvoudig: Jezus weende. Wat een
liefde spreekt daaruit! De Heer Jezus
was Mens. Wat Hij toen zei bemoedigt,
en het zijn
 geweldige woorden:

Ik ben de opstanding en het leven.
                                  

                               Johannes 11:25