Woord vandaag

12 augustus 2017
‘We zien op Hem, Die ons liefheeft.’

Het is Zijn grote kracht, die meer is
dan wat dan ook. Paulus getuigt:

het wordt gezaaid in verderf; het
wordt opgewekt in onverderfelijkheid

Het ene heeft geen kracht om te blij-
ven; God geeft eindeloze frisheid.

‘Wat is dat toch geweldig.’

Niets is blijvend hier, alles zal eens ver-
gaan. De apostel spreekt ons aan:

het wordt gezaaid in oneer
het wordt opgewekt in heerlijkheid

Er is aftakeling van het oude, het lijden;
God schenkt oneindig licht en vreugde.

‘Het begraven is een zaaien.’

Afscheid nemen is altijd moeilijk, er is
veel troost in dit woord:

het wordt gezaaid in zwakheid
het wordt opgewekt in kracht

Nu zien we zwakte, onvermogen; later,
in de opstanding is het Gods genade,
die allen leven geeft
.